PFAS in buitenproducten: Wat u moet weten!

Jarenlang werden ze beschouwd als alleskunners, gebruikt in talloze producten om ze water-, vet- en vuilafstotend te maken - nu worden ze in de hele EU verboden. Het gaat om PFAS (per- en polyfluorhoudende alkylstoffen).
Ze zitten in koekenpannen, regenjassen, cosmetica, bakkerszakken, tandzijde en nog veel meer. VAUDE steunt het geplande EU-wijde verbod en is al jaren geleden begonnen de schadelijke chemicaliën uit zijn producten te weren. Waarom, en wat PFAS in de eerste plaats zijn, leggen we onder meer uit in deze FAQ's.

PFAS zijn chemische stoffen die voordelen hebben door hun waterafstotende eigenschappen, maar enorme gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Onze Eco Finish is vrij van milieuschadelijke chemicaliën uit de PFAS-groep van stoffen.

Wat zijn PFAS?

PFAS is de afkorting voor "per- en gepolyfluoreerde alkylstoffen" en omvat een groep chemische verbindingen bestaande uit koolstof- en fluoratomen. Ze zijn water-, vet- en vuilafstotend en worden in veel producten gebruikt: in regenjassen en pannen, maar ook in kettingvet, tandzijde, hamburgerpapier, cosmetica of skiwas.

Waarom zijn PFAS's gevaarlijk?

PFA's komen niet voor in de natuur en kunnen niet snel worden afgebroken door water, licht of bacteriën. Dit betekent dat hoe meer PFAS's worden geproduceerd en in het milieu terechtkomen, hoe meer ze zich ophopen en de gezondheid van dieren en mensen in gevaar brengen. PFAS's zijn namelijk schadelijk voor de gezondheid en kankerverwekkend. Hoewel dit al jaren bekend is, blijft de industrie ze gebruiken - bijna geen enkele fabrikant heeft geprobeerd alternatieven te vinden.

PFAS zijn kunstmatige stoffen die niet in de natuur voorkomen. Ze kunnen niet worden afgebroken, hopen zich steeds meer op in het milieu en brengen de gezondheid van mens en dier in gevaar.
Waar gaat het EU-verbod op PFAS over?

De Duitse regering wil samen met Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden ongeveer 4700 zogenaamde PFAS-chemicaliën in de EU verbieden. De landen hebben daartoe een voorstel ingediend bij het EU-agentschap voor chemische stoffen Echa. Het geplande verbod op PFAS omvat de hele groep stoffen met enkele duizenden chemicaliën.

Wat vindt VAUDE van het geplande EU-verbod op PFAS?

"We zijn blij dat PFAS eindelijk bij wet worden verboden en dat deze kwestie nu ook het grote publiek heeft bereikt. Het gaat ons allemaal aan, ieder mens, waar ook ter wereld. Bij VAUDE zijn we al lange tijd vrijwillig betrokken en laten we zien: Milieuvriendelijke, PFAS-vrije outdoorapparatuur is mogelijk!", benadrukt Antje von Dewitz, VAUDE-directeur. Helaas is dit echter nog lang niet de norm. "Er wordt te weinig gedaan op vrijwillige basis. Daarom is wettelijke regelgeving belangrijk om de industrie aan het denken te zetten en de ontwikkeling van PFAS-vrije alternatieven te bevorderen", vervolgt Antje von Dewitz.
"Bedrijven die verantwoordelijk handelen en ecologische transformaties bevorderen, hebben een concurrentienadeel. Daarom verwelkomen wij de politieke impuls om duidelijke wettelijke voorschriften op EU- en internationaal niveau in te voeren. Dit is de enige manier om innovaties en nieuwe oplossingen te versnellen, die we dringend nodig hebben voor een PFAS-vrije toekomst", aldus Antje von Dewitz.

We zijn meer dan 10 jaar geleden begonnen om chemicaliën als PFAS uit onze producten te weren en op zoek te gaan naar milieuvriendelijke alternatieven.
Sinds wanneer doet VAUDE het zonder PFAS of PFC's?

VAUDE gebruikt sinds 2010 geen polyfluor- en perfluorchemicaliën (PFC's), die tot de PFAS-groep behoren, meer in waterdichte membranen. In de jaren daarna is VAUDE erin geslaagd het gebruik van PFC's in vuil- en waterafstotende afwerkingen uit steeds meer delen van de collectie te bannen: 2015 in waterafstotende kleding, 2016 in slaapzakken, 2018 in waterdichte kleding en 2020 ook in schoenen en rugzakken. We zijn er erg trots op dat we sinds 2021 al onze kledingstoffen volledig PFC-vrij hebben gemaakt. Met de vrijwillige uitbanning van PFC gaan we al lang veel verder dan de wettelijke eisen. We zijn deze uitdaging aangegaan door samen met onze partners uit de chemische industrie en onze materiaalleveranciers jarenlang heel gericht oplossingen te vinden. Als pionier laat VAUDE vandaag zien dat het mogelijk is PFC-vrije alternatieven aan te bieden zonder dat onze klanten belangrijke functionaliteiten hoeven op te offeren.

Hoe kwam het dat bij VAUDE alle kledingstoffen en ook rugzakken en schoenen sinds 2021 volledig PFAS-vrij zijn?

Volgens het voorzorgsprincipe handelt VAUDE bewust om mens en milieu te beschermen. "Wij zoeken op eigen initiatief naar milieuvriendelijke alternatieven voor schadelijke stoffen - ook zonder wettelijke eisen", legt Bettina Roth, Hoofd kwaliteitsbeheer bij VAUDE. VAUDE gebruikt sinds 2010 geen PFC's meer in waterdichte membranen. In de jaren daarna is VAUDE erin geslaagd steeds meer producten PFC-vrij te maken. in 2016 ondertekende VAUDE - tot op heden het enige grote outdoormerk - de strenge Greenpeace Detox Commitment ondertekend. Hiermee verplichtte het bedrijf zich vrijwillig om alle schadelijke stoffen in het gehele productieproces te elimineren en de gehele collectie PFC-vrij te produceren. Sindsdien zijn ook de slaapzakken PFC-vrij, sinds 2020 de schoenen en rugzakken, en sinds 2021 alle alle kledingstoffen.

Waarom komt de PFAS-kwestie nu in de publieke belangstelling?

Het is al lang bekend hoe gevaarlijk PFAS's zijn. Maar pas nu, nadat het de media heeft gehaald en op de sociale kanalen is besproken, is de kwestie in de brede publieke belangstelling gekomen. Door reportages zoals de Pro7-documentaire "Thilo Mischke op het spoor van dodelijke chemicaliën" blijft het bewustzijn van de mensen groeien. VAUDE wordt in dit verslag voorgesteld als een beste praktijk die de uitfasering van PFAS op eigen verantwoordelijkheidbenaderdaangepakt heeft. "Steeds meer consumenten zijn specifiek op zoek naar PFAS-vrije alternatieven, zoals ons door de vakhandel wordt gemeld", zegt Antje von Dewitz.

Hoe is VAUDE politiek betrokken bij de PFAS-discussie?

Politici houden zich steeds meer bezig met PFAS en waarderen de expertise van VAUDE. Zo werd het bedrijf onlangs door de Duitse Bundestag en het EU-parlement uitgenodigd om verslag uit te brengen over hoe het de uitdagingen bij de eliminatie van PFAS heeft overwonnen. Bettina Roth, Hoofd kwaliteitsbeheer bij VAUDE, maakte duidelijk wat bedrijven kunnen doen en hoe de weg naar PFAS-vrije producten eruit kan zien. Ze riep ook op tot een uitwisselingsplatform tussen de chemische industrie, bedrijven, de toeleveringsketen en de autoriteiten om nieuwe, veilige alternatieven te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de economie.

Lees hier meer over het PFAS-verbod bij VAUDE

Met het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven gaan we al lang veel verder dan de wettelijke voorschriften. Daarom eisen wij duidelijke wettelijke voorschriften op EU- en internationaal niveau!