Gratis verzending vanaf 30 €
Klimaatneutrale producten
Eerlijk en in partnerschap

Pers

Welkom in VAUDE persruimte

Hier bieden we de laatste persberichten en beelden van VAUDE. Op verzoek zenden we je graag meer beelden om specifieke redactionele thema's te ondersteunen.

Voor alle persaanvragen en registratie op onze perslijst neem je contact op met de genoemde personen.

Internationalisering, digitalisering en een vrouwenquotum van 50%

2019 was voor de marketing-afdeling van VAUDE een beslissend jaar. Een herstructurering verschaft drie nieuwe managementposities met als doel digitalisering en internationalisering een impuls te geven. De nieuwe structuur opent in Marketing een 50% quotum van vrouwen in managementposities en is daarmee hoger dan het bedrijfsbrede quotum bij VAUDE van 43 %.

Drie leidinggevenden ondersteunen in de toekomst de afdelingshoofden Manfred Meindl en Ralf Geiger en CEO Antje von Dewitz bij de implementatie van de doelstellingen in VAUDE Marketing. “Met behulp van de nieuwe structuur willen we tegemoet komen aan de veranderende eisen van de markt en consumenten met betrekking tot digitalisering en internationalisering”, verklaart Antje von Dewitz het idee dat achter de herstructurering steekt. Afdelingshoofden Manfred Meindl (Hoofd Internationale Marketing) en Ralf Geiger (Hoofd Content Marketing) vertrouwen voor hun strategie vooral op de pijlers Digital, PR en Events.

Marketing teams onder nieuw management

Onder de leiding van Sonja Rupp houden zich in de toekomstvijf medewerkers met de digitale presence endienstverlening van VAUDE bezig. De 32-jarige teamleider pakt eerst thema’s als Omnichannel enMarketingautomatisering met haar team aan.

Een nieuw team bestaat uit de gebieden sociale media, pers en Public relations. Matthias Unflat neemt de teamleiding over. “Wij willen de succesvolle onderwerpen van VAUDE ook in het buitenland specifiek per land verder optimaliseren. Hiervoor bouwen we een structuur op, die een holistische en internationale communicatie mogelijk maakt”, aldus Unflat.

Als nieuwe manager van het team Sponsoring en Events, is Tina Jauch met haar team voor alle events - van vakbeurzen tot aan de dealers (Point of Sale) evenals voor de omvangrijke sponsoring - verantwoordelijk. cMet evenementen en atleten bereiken we een grote doelgroep en vergroten zo de internationale bekendheid”, verklaart de 36-jarige.

Succesvolle bedrijfscultuur: Meer vrouwen in leidinggevende posities

Met operationele kaders zet VAUDE zich in voor een cultuur van gelijke kansen, om vrouwen te winnen voor leidinggevende posities en te versterken. Dit laat zich ook duidelijk zien bij de herstructurering van de marketing. Het management groeit van één vrouw en twee mannen naar drie vrouwen en drie mannen - een evenwichtige verdeling van de seksen in de leidinggevende posities.

“Om een afspiegeling van de samenleving ook bij de beslissers van een onderneming te hebben, hebben we meer vrouwen met verantwoordelijkheden nodig. Er kan geen goed resultaat komen, als enkel managers met een gelijke achtergrond, hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en dezelfde overtuiging de beslissingen nemen”, pleit VAUDE-CEO Antje von Dewitz.

Met flexibele werktijden, een home office-regeling, sportaanbod in de middagpauze, een biokantine of scholing tot zelfeffectiviteit en communicatie worden werknemers ondersteund en vrouwen de stap naar meer verantwoordelijkheid makkelijker gemaakt. “We hebben veel bereikt en zijn blij met de succesvolle ontwikkeling”, aldus Antje von Dewitz.

Pers Contact Hoofdkantoor