Het ondernemers-initiatief “Bleiberecht durch Arbeit” (verblijfsrecht door werk) wordt bekroond

Op 21 mei hebben minister-president Winfried Kretschmann en minister van Sociale Zaken en Integratie Manna Lucha in Stuttgart voor de eerste maal de Integratieprijs van de regio Baden-Württemberg uitgereikt. Het ondernemers-initiatief “Bleiberecht durch Arbeit” werd met de erkennings-award in de categorie “ondernemingen en verenigingen” geëerd. Antje von Dewitz, VAUDE-CEO en founding member van het initiatief, nam de erkenning samen met andere ondernemers in ontvangst. Met deze prijs onderscheidt de overheid de betrokkenheid van verschillende initiatieven, welke zich voor integratie en cohesie in Baden-Württemberg inzetten.

Baden-Württemberg reikt voor eerste maal Integratieprijs uit

“Ik ben blij dat zo veel mensen in Baden-Württemberg het aantonen: Integratie is bij ons in de regio standaardpraktijk. Laten we doorgaan met kleur bekennen en staan voor diversiteit en respectvolle saamhorigheid”, beklemtoonde Manne Lucha. Bij de feestelijkheid namen ongeveer 800 gasten op het gebied van politiek, bedrijfsleven, cultuur en sociaal vlak deel, welke zich allen op verschillende manieren inzetten voor integratie.

Antje von Dewitz doet beroep op politiek

Antje von Dewitz was verheugd over de erkennings-award voor het ondernemers-initiatief „Bleiberecht durch Arbeit” en sprak haar dank uit voor de ondersteuning van de ministeries voor integratie op regionaal en nationaal niveau. Tegelijkertijd gaf ze echter ook duidelijk uitdrukking aan de vraag van ondernemingen: Bij de aansluitende podiumdiscussie met Manne Lucha en de voetballer Cacau deed Antje von Dewitz verhaal over haar betrokkenheid en wendde zich nadrukkelijk tot de politiek: „We hebben perspectief en zekerheid nodig voor onze ondernemingen en voor de mensen die bij ons werken.”

Ondernemers-initiatief “Bleiberecht durch Arbeit”

In 2017 richtte Antje von Dewitz samen met Gottfried Härle, Brouwerij Härle in Leutkirch, en andere bedrijven het ondernemers-initiatief “Bleiberecht durch Arbeit“. Geconfronteerd met tekorten aan arbeidskrachten op veel gebieden, proberen de bedrijven ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een stabiele baan een verblijfsperspectief krijgen. Het initiatief zet zich in voor de langetermijnintegratie van vluchtelingen in de samenleving en de arbeidsmarkt, evenals voor het creëren van een wettelijke regeling die geïntegreerde vluchtelingen op het gebied van werkgelegenheid verblijfsperspectief en aan bedrijven planningszekerheid biedt. Inmiddels hebben zich méér dan 150 ondernemingen en drie verenigingen bij het initiatief aangesloten. Deze bedrijven genereren een jaaromzet van méér dan 50 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan in totaal 550.000 mensen, waarvan 2.050 vluchtelingen als werknemer of in opleiding.