Prachtige start in 2022: VAUDE wereldwijd met alle producten klimaatneutraal

• VAUDE vanaf 2022 wereldwijd klimaatneutraal
• Ambitieuze klimaatdoelen in de wereldwijde supply chain: Omschakeling naar gerecyclede en organische materialen evenals CO2-besparingen bij de productie.
• Niet-vermijdbare emissies worden (nog) gecompenseerd.

De CO2-emissies moeten snel en drastisch omlaag, anders kunnen we de 1,5 graad-doelstelling niet meer halen – met dramatische gevolgen voor de mensheid en voor toekomstige generaties. Dat is de alarmerende conclusie van de wetenschappers in het onlangs gepubliceerde IPCC rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering. "Dit is een wake-up call, die ons allemaal wakker zou moeten schudden. We moeten handelen, voor ons klimaat, voor onze toekomst, voor onze kinderen! De klimaatbescherming vereist de hoogste prioriteit, om onze planeet leefbaar te houden!", aldus de oproep van Antje von Dewitz, CEO van VAUDE. De outdooronderneming zet zich al jaren actief voor klimaatbescherming in – het hoofdkantoor in Tettnang is sinds 2012 klimaatneutraal. Nu heeft VAUDE alles in gang gezet om weer een volgende geweldige mijlpaal te bereiken: sinds 1 januari 2022 is VAUDE met alle wereldwijd geproduceerde producten klimaatneutraal!

Hoe doet VAUDE dat?

De outdoor-outfitter laat al vele jaren zien, dat het mogelijk is om de emissies systematisch te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds 2012 is de onderneming op het hoofdkantoor in Tettnang met de productie daar klimaatneutraal. In 2019 heeft VAUDE zich ten doel gesteld om de klimaatneutraliteit wereldwijd uit te breiden. Met veel moeite en in nauwe samenwerking met de leveranciers worden alle emissies uit de upstream supply chain vastgelegd. Op basis van deze goed onderbouwde basis van data heeft VAUDE besloten dat vanaf 2022 alle producten klimaatneutraal zijn.

Wat betekent dat concreet?

VAUDE heeft zich aan ambitieuze klimaatdoelen gecommitteerd, om de wereldwijde emissies zo snel mogelijk voor het grootste deel te reduceren. Met deze op wetenschap gebaseerde doelstellingen, de Science Based Targets, verkleint VAUDE voortdurend haar ecologische voetafdruk en levert het een meetbare bijdrage aan het terugdringen van klimaatverandering en voldoet daarbij aan de 1,5-graaddoelstelling.

Omdat VAUDE niet alle emissies onmiddellijk kan elimineren, worden alle (nog) niet te vermijden CO2-emissies gecompenseerd door een myclimate Gold Standard klimaatbeschermingsproject in Vietnam, waarbij kleine boeren biogas uit organisch afval winnen. Dit betekent: VAUDE investeert in klimaatbeschermingsprojecten door hetzelfde aandeel dat het bedrijf nog uitstoot, op andere plekken te besparen. "Momenteel werken we nog op twee sporen, wat betekent dat we zoveel mogelijk reduceren en tegelijkertijd compenseren. Dit maakt ons wereldwijd klimaatneutraal. Dat is een enorme stap, maar we gaan niet op onze lauweren rusten. We blijven drastisch reduceren, zodat we steeds minder hoeven te compenseren", maakt Antje von Dewitz duidelijk. Daarom investeert VAUDE ook hetzelfde bedrag dat jaarlijks naar de compensatie vloeit in de verdere terugdringing van de emissies. 

Grootste uitdaging: wereldwijde supply chain 

Het leeuwendeel van de emissies ontstaat bij VAUDE in de wereldwijde supply chain, met name bij de fabricage van de materialen. Functionele outdoorproducten bestaan voornamelijk uit synthetische vezels, waarvan de productie een hoog energieverbruik veroorzaakt. Om dit te verminderen, heeft VAUDE zichzelf twee belangrijke doelen gesteld in de wereldwijde supply chain.

Eerste doelstelling: tegen 2024 moet 90% van de producten voornamelijk uit gerecyclede of organische materialen bestaan. VAUDE zet zich in voor het principe van de recycling. Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het recyclen van materialen worden fossiele hulpbronnen bespaard en CO2-emissies – afhankelijk van het materiaal – met ongeveer 50% in vergelijking met nieuwe materialen gereduceerd. In de kledingcollectie voor 2022 heeft VAUDE dit voor de helft van alle producten al bereikt.  

Tweede doelstelling: tegen 2030 moet 50% van de emissies van de supply chain, vooral bij de materiaalproducenten, worden bespaard. "Een energieomslag in de productielanden is dringend nodig, om de emissies op grote schaal te kunnen verminderen", aldus Hilke Patzwall, VAUDE MVO-manager. VAUDE werkt er hard aan om haar wereldwijde productiepartners te ondersteunen bij het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Al in 2015 voerde VAUDE een pilotproject uit met leveranciers van textielmaterialen, waarin b.v. meer dan 18 miljoen kilowattuur energie werd jaarlijks bespaard bij de productie – dit komt ongeveer overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een kleine stad.

VAUDE – jarenlange inzet voor klimaatbescherming

• 2008: VAUDE voert de Europese EMAS-certificering voor haar milieumanagement in en begint de emissies en het verbruik op het Duitse hoofdkantoor te registreren en te verminderen.
• Sinds 2009 maakt VAUDE op het hoofdkantoor in Tettnang gebruik van 100% groene stroom, onder andere van zelf opgewekte zonne-energie. 
• Sinds 2012 zijn het hoofdkantoor en alle daar geproduceerde producten klimaatneutraal. 
• 2019: Op basis van de Science Based Targets besluit VAUDE om wereldwijd klimaatneutraal te worden en haar bijdrage aan de 1,5 graad doelstelling te leveren.
• Sinds 2021 worden alle VAUDE-producten klimaatneutraal getransporteerd en verzonden – van de productiefaciliteit naar de klant.
• 2022: 50% van de collectie is van materialen met een lagere CO2-voetafdruk (gerecycled of organisch)
• 2022: VAUDE is met alle producten wereldwijd klimaatneutraal