VAUDE ontvangt de Grüner Knopf voor 90 procent van de kleding

Op 9 september heeft minister van Ontwikkeling Gerd Müller het staatstextielzegel Grüner Knopf in Berlijn gepresenteerd. Daarmee is er voor het eerst een door de staat gecontroleerd zegel voor sociaal en ecologisch duurzaam geproduceerd textiel. In het kader van de staatspersconferentie presenteerde minister Gerd Müller het nieuwe zegel samen met Antje von Dewitz, CEO van VAUDE, Heinrich Bedford-Strohm, bisschop van de Evangelische Kerk in Bayern, en Thomas Linemayr, CEO van Tchibo, in Berlijn. Bij de start zijn er 27 ondernemingen die succesvol aan de strenge eisen van het textielzegel hebben voldaan. Onder hen ook de buitensport-fabrikant VAUDE uit Tettnang, die zich van meet af aan sterk heeft gemaakt voor een overkoepelend, onafhankelijk zegel.

“In de vijf jaar sinds de oprichting van het textielverbond tot aan de invoering van de Grüner Knopf is er tot vandaag de dag heftige tegenwind geweest, enerzijds van NGO’s, die de eisen te laag vonden, anderzijds van fabrikanten en samenwerkingsverbanden, die de criteria te streng vonden. Toch is het ons gelukt om een hoge standaard te zetten, wat een echte mijlpaal is. Als eerste overkoepelende staatszegel brengt de Grüner Knopf de gebruiker een beslissende verbetering bij de aankoop van eco-sociaal textiel. “Ik ben verheugd over dit geweldige begin voor de Grüner Knopf en over de sterke betrokkenheid van alle deelnemers die ik in Berlijn ervaren heb”, vertelt Antje von Dewitz bij het aansluitende lanceringsevent met alle deelnemers van het “Bündnis für nachhaltige Textilien” (Verbond voor duurzaam textiel) in het Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Hoge eisen aan producten en ondernemingen

De regering heeft met grote betrokkenheid van minister Gerd Müller het staatszegel Grüner Knopf als kenteken van sociaal en ecologisch geproduceerd textiel in het leven geroepen. Producten met het nieuwe zegel moeten in overeenstemming met door de staat vastgestelde criteria volgens hoge milieu- en sociale standaarden worden geproduceerd. Daarnaast verbindt de Grüner Knopf eisen aan het product en aan de onderneming, welke diens zorgplicht moet bewijzen. “Met de Grüner Knopf zetten we nu een hoge standaard en tonen: Eerlijke supply-chains zijn mogelijk. Vanaf vandaag kan daar geen twijfel meer over bestaan. Dat bewijzen alle ondernemingen die meedoen”, aldus minister Gerd Müller. De Grüner Knopf is een globaal zegel, dat ook in andere landen aangevraagd en gebruikt kan worden - de controles vinden op basis van internationaal geharmoniseerde normen plaats. “We verwelkomen van harte, dat door de hoge betrokkenheid van minister van Ontwikkeling Müller de Grüner Knopf in het leven is geroepen. We hopen dat veel ondernemingen de verantwoordelijkheid overnemen, eraan deelnemen en hun producten laten certificeren”, verklaart Jan Lorch, Hoofd Verkoop & CSR.

Grüner Knopf voor het grootste deel van het VAUDE-productpalet

VAUDE ontvangt als één van de eerste Duitse ondernemingen voor een groot deel van haar productpalet het nieuwe staatstextielzegel Grüner Knopf. De strenge criteria van het bedrijfseigen Green Shape label werden daarvoor erkend en waren een belangrijke basis om de certificering te ontvangen. Zo geldt de Grüner Knopf bij VAUDE voor 90 procent van de huidige collectie herfst/winter 2019/20 en voor 75 procent van alle VAUDE-producten, naast kleding ook hardware-producten als rugzakken, tassen, slaapzakken en tenten. Al deze producten ontvangen nu het staatszegel Grüner Knopf, dat voor consumenten al zichtbaar in de webshop te vinden is. Meer en meer worden alle gecertificeerde VAUDE-producten ook in de normale winkels van het logo voorzien.

“Ik ben zeer verheugd, dat met VAUDE een innovatieve outdoor-fabrikant bij de start van de Grüner Knopf aanwezig is. VAUDE is een pionier voor duurzaamheid in de gehele textielbranche. Als actief oprichtingslid van ons textielverbond loopt VAUDE al jaren voorop en toont dat ook functionele kleding en duurzaamheid samen kunnen gaan. Dat een dergelijk erkende duurzaamheids-pionier met de Grüner Knopf meedoet toont: We zijn op de juiste weg,” aldus minister Gerd Müller.

Grüner Knopf zorgt voor oriëntatie

De Grüner Knopf is direct op het product zichtbaar en voor de consument gemakkelijk te herkennen. “We zien dat steeds meer mensen met een goed geweten kleding willen kopen, maar tot nu toe nauwelijks weten hoe je ecologisch en eerlijk geproduceerde producten kunt herkennen en welke verschillende zegels waarvoor staan. De Grüner Knopf kan consumenten als overkoepelend zegel van de staat precies deze oriëntatie bij de gerichte aankoop bieden. Want het komt aan op ons allemaal - met elke aankoopbeslissing kunnen we een bijdrage leveren”, aldus Antje von Dewitz.

Het VAUDE Green Shape label

Sinds 2009 is VAUDE al bij gebrek aan een overkoepelend textielzegel begonnen, een eigen standaard voor duurzame producten te definiëren. Met Green Shape werd een label ontwikkeld, dat zich inmiddels in de markt heeft gevestigd. De criteria ter beoordeling voor Green Shape-producten zijn streng en transparant. Ze worden regelmatig herzien en omvatten de gehele levenscyclus van het product - van design via productie tot aan onderhoud, reparatie en vernietiging. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen, duurzaamheid van producten, het niet gebruiken van schadelijke chemicaliën, evenals het voldoen aan sociale standaarden in de globale supply-chain zijn daarbij belangrijke werkterreinen. International erkende standaarden zoals het bluesign® SYSTEM, de Fair Wear Foundation (FWF) of de Global Organic Textile Standard (GOTS), die nu ook door de Grüner Knopf erkend worden, spelen een centrale rol.

“Voor ons is de certificatie van VAUDE-producten met de door de staat uitgereikte Grüner Knopf een bevestiging, dat we met onze VAUDE-eigen, vrijwillige en strenge Green Shape criteria, 10 jaar geleden al de juiste weg zijn ingeslagen. We zijn verheugd dat daardoor nu een groot deel van de VAUDE-producten onafhankelijk van staatswege zijn erkend”, aldus Hilke Patzwall, CSR-manager bij VAUDE.

Textielverbond & Grüner Knopf

Als oprichtingslid van het Verbond voor duurzaam textiel zet VAUDE zich al sinds 2014 ervoor in om de internationaal erkende sociale- en milieustandaarden in de gehele waardeketen van textielproducten gerealiseerd te krijgen. VAUDE streeft daarbij niet alleen een eigen visie met betrekking tot zo duurzaam mogelijke producten na, maar ziet zich als onderdeel van de textielbranche verplicht om er toe bij te dragen branche-overstijgende randvoorwaarden te veranderen en milieuvriendelijkere en sociaal meer gerechtvaardigde oplossingen te vinden.

Meer informatie