Gratis verzending vanaf 30 €
Milieuvriendelijke producten
Eerlijk en in partnerschap

Pers

Welkom in VAUDE persruimte

Hier bieden we de laatste persberichten en beelden van VAUDE. Op verzoek zenden we je graag meer beelden om specifieke redactionele thema's te ondersteunen.

Voor alle persaanvragen en registratie op onze perslijst neem je contact op met de genoemde personen.

Hoogste waardering voor VAUDE bij FWF Brand Performance Check

VAUDE zet zich uitstekend in voor faire arbeidsvoorwaarden wereldwijd

Bij de Brand Performance Check (BPC) van dit jaar van de Fair Wear Foundation (FWF) heeft VAUDE een auditquote van 100% en een benchmark score van 94% behaald. Daarmee heeft de outdoorfabrikant uit Tettnang op dit moment de beste waardering van alle deelnemende ondernemingen. Met deze uitstekende uitkomst ondersteunt VAUDE haar positie als “Leader” en is daarmee bovendien één van de weinige merken die deze hoogste categorie bij de FWF heeft bereikt. Bij de PBC, de jaarlijkse audit van de FWF, wordt gecontroleerd hoe sterk VAUDE zich inzet voor de faire arbeidsvoorwaarden bij de productiefaciliteiten over de hele wereld inzet. “VAUDE heeft vergevorderde resultaten m.b.t. Tot de FWF prestatie-indicatoren gepresenteerd en buitengewone resultaten behaald”, aldus de motivering van Stefanie Karl, Fair Wear Foundation.

“Deze fantastisch uitslag is een schitterende bevestiging voor het feit dat we ons met veel energie en hoge inspanningen van het personeel inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden in onze supply chain. We zijn verheugd dat we een positieve bijdrage leveren en verbeteringen kunnen bewerkstelligen. Het motiveert ons om voortrekkersrol te behouden en op te komen voor onze waarden”, aldus Antje von Dewitz, CEO VAUDE.

Brand Perfomance Check bij VAUDE

Half maart was een team van de FWF bij VAUDE om de jaarlijkse Brand Performance Check uit te voeren. Daarbij werd gecontroleerd in hoeverre VAUDE als opdrachtgever door haar processen de voorwaarden in de supply chain positief of negatief beïnvloedt. Daarbij werd het tijdvak van januari tot december 2017 gecontroleerd. Zeer positief benadrukte de FWF in het eindrapport dat VAUDE met betrekking tot de volgende gebieden grote voorgang had geboekt: Navolging van actieplannen ter verbetering van de sociale normen, professionele behandeling van klachten van werknemers, trainingsplannen in de productiefaciliteiten om bewustzijn en bekwaamheid in deze kwesties bij het management te vergroten.

Bovendien kon VAUDE opnieuw aantonen dat 100% van haar producenten, die zijn gevestigd in risicolanden, zijn gecontroleerd. Maar dat is niet genoeg: Samen met de productiebedrijven werkt VAUDE aan een constante verbetering.

Leader-status bevestigd

Sinds 2015 heeft VAUDE de Leader-status bij de FWF. Deze hoogst mogelijke categorie stelt VAUDE opnieuw veilig dankzij de uitstekende resultaten van de PBC. Als “Leader” mag VAUDE haar lidmaatschap bij de FWF direct op het product communiceren. “Zo kunnen we de consumenten bij het aankoopbesluit op het thema in zijn algemeen en op onze engagement wijzen”, aldus Antje von Dewitz.

VAUDE sinds 2010 lid van de Fair Wear Foundation

Sinds 2010 is VAUDE lid van de FWF, een non-profit organisatie met meerdere stakeholders, die met merken, handelaars en producenten samenwerken om de arbeidsvoorwaarden in de naaiende textielindustrie wereldwijd te verbeteren. Als lid van de FWF verplicht VAUDE zich in alle productiefaciliteiten de strenge gedragscode (Code of Labour Practices) van de FWF na te leven en daarmee de hoogste norm voor sociaal gerechtvaardigde arbeidsvoorwaarden te vervullen. Deze bestaan o.a. uit het betaling van leefbare lonen, redelijke werktijden, veiligheid op het werk, vermijding van kinderarbeid en veel meer.

Regelmatige audits en gedeelde verantwoordelijkheid

In regelmatige plaatsvindende audits controleerd de FWF de arbeidsomstandigheden en sociale standaarden in de verschillende productiefaciliteiten. In het kader van de audits worden de medewerkers zowel buiten de fabriek als ook op de werkplek - zonder aanwezigheid van het management - ondervraagd en over hun rechten geïnformeerd. Tegelijkertijd controleert de FWF arbeidscontracten, personeelsdocumenten, werkveiligheidsnormen, etc. De uitkomsten worden in het “Corrective Action Plan” samengevat, waarin precies staat welke maatregelingen ter verbetering de textielmerken samen met de productiebedrijven in welk tijdsbestek moeten nemen. Bovendien stelt de FWF een neutrale klachtenlijn op, waar de medewerkers anonieme klachten bij de FWF kunnen indienen.

Doel van de FWF is het dat de merken samen met de productiebedrijven en de experts van de FWF aan de verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden werken. Aan de hand van holistische managementsystemen moeten merkfabrikanten achtereenvolgens workflows, tijdlijnen en verantwoordelijkheden dusdanig optimaliseren dat het betreffende productiebedrijf voor de lange termijn kan plannen. Zo kan de merkfabrikant bijvoorbeeld als aan het begin van de collectieplanning de koers bepalen, zodat overuren in de productie door te krappe plaatsing van bestellingen worden voorkomen.

VAUDE-filosofie: Langdurige en directe samenwerking

VAUDE legt al sinds jaren de nadruk op een langdurige en partnershipachtige samenwerking met externe productiebedrijven. Een belangrijke rol speelt hierbij het uit 10 mensen bestaande team van eigen medewerkers in Azië, die aldaar het directe contact onderhouden, regelmatig in de productiebedrijven zijn en daar zowel kwalitatieve als ook sociale en ecologische vereisten controleren. Zo maakt VAUDE de basis voor een constructieve samenwerking en een gemeenschappelijk begrip van zowel de sociale als kwalitatieve normen.

 

VAUDE CSR Report: http://csr-report.vaude.com/gri-en/social/our-responsibility.php?_ga=2.158284798.517648990.1525692166-254352090.1490348187

Fair Wear Foundation: https://www.fairwear.org/

VAUDE Brand Performance Check: https://www.fairwear.org/resource/vaude-performance-check-2018/

 

Pers Contact Hoofdkantoor